Ruwbouwwerken

Betonwerken

Projectopvolging en coördinatie

 

Ruwbouwwerken

We werken met hoog kwalitatieve materialen maar houden de kosten bewust laag door reeds jaar en dag met de zelfde leveranciers te werken in kleine en grote projecten. Dit maakt ons doorgaans 30% goedkoper dan de meeste aannemers.

Onze vaste onderaannemer ruwbouwwerken stelt enkele van zijn beste ploegen bekisters en vlechters ter beschikking voor maken van kelders, kolommen, balken en vloerplaten. Maar ook schijnbaar onoverkomelijke overkragingen, gevelbrede ramen, moeilijke vormen, ter plaatse gegoten trappen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Het eindresultaat: mooi afgewerkt zichtwerk. Het metselwerk wordt door dezelfde aannemer uitgevoerd met dezelfde precisie.

Om het beoogde resultaat te verkrijgen in een zo klein mogelijke tijdspanne, analyseren we, alvorens de start der werken, samen met u de bouwplannen om bouwknopen aan het licht brengen en andere praktische onvolkomenheden op te lossen. Deze worden in samenspraak met architect en ingenieur gedetailleerd besproken en vervolgens aangepast.

4C for you kan binnen een kort tijdsbestek starten met uw project.

Betonwerken

Ondersteund door een jarenlange ervaring en kennis realiseren we een mooie plankenbetonnen zichtwand, een ter plaatse gegoten bloembak of muur, een zwemvijver en andere uitvoeringen in zichtbeton.

Projectopvolging en coördinatie

Om het in het kort te zeggen: 4C for you is de schakel waar alle partijen elkaar ontmoeten in het bouwproces.

Wij bieden onze ervaring en kennis aan om particulieren te begeleiden in de praktische kant van hun project.

Vooreerst bekijken we samen met u de bouwplannen om bouwknopen aan het licht brengen en andere praktische onvolkomenheden op te lossen. Deze worden in samenspraak met architect en ingenieur gedetailleerd besproken en vervolgens aangepast.

Daarna gaan we, indien u dat wenst, met u op zoek naar aannemers voor de verder afwerking van uw project. U kan contact opnemen met onze vaste kleine onderaannemers die elk hun eigen specialiteit hebben en die met hetzelfde oog voor detail als ons werken.

Als het volledige concept vast staat en de contracten met de aannemers gesloten zijn, verzorgen wij ook de opvolging van de werkzaamheden en begeleiden de werken naar het beoogde eindresultaat.

De opvolging en begeleiding bestaan uit het opmaken van een strikte planning en wekelijkse controles waarna een kort verslag volgt van de besproken punten.  Door deze werkwijze volgen alle werken elkaar vlot op en kunnen eventuele aanpassingen direct gemeld en aangepakt worden.

Wij zijn kortom het aanspreekpunt doorheen het hele bouwproces.

Een niet limitatieve lijst van services die wij onder projectopvolging en -coördinatie kunnen aanbieden:

 

 • verzorgen van prijsvragen en -vergelijkingen
 • opmaken van de overeenkomsten met de verschillende aannemers
 • opmaak en aansturen van de planning
 • opvolging nutsvoorzieningen
 • organiseren van werfmeetings
 • dagelijkse/wekelijkse werfbezoeken
 • opmaak van de coördinatieverslagen (wekelijks)
 • aanspreekpunt voor de bouwheer
 • bouwheer aansporen tot het tijdig nemen van tussentijdse beslissingen inzake afwerking
 • technische opvolging en coördinatie op de werf
 • coördinatie van eventuele opmerkingen tijdens de werken tot aan de voorlopige oplevering